Những thông tin cá nhân cần thu thập từ khách hàng trên website: https://vuadonggoi.vn/, gồm có:

 • Họ tên (khách hàng)
 • Email (khách hàng)
 • Số điện thoại (khách hàng)

Đây là những thông tin bắt buộc mà Vua Đóng Gói cần khách hàng cung cấp khi muốn đăng ký nhận tư vấn về sản phẩm và để Vua Đóng Gói liên hệ hỗ trợ tư vấn chi tiết, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin

Vua Đóng Gói sử dụng những thông tin khách hàng đã cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Website https://vuadonggoi.vn/
 • Liên lạc để trả lời các thắc mắc, phản hồi và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích liên hệ có liên quan đến sản phẩm của Vua Đóng Gói.
 • Để thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật hoặc yêu cầu lưu trữ hồ sơ.
 • Lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 • Để xác định khách truy cập trên https://vuadonggoi.vn/ nhằm thực hiện các cuộc khảo sát.
 • Để tiến hành phân tích dữ liệu, nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động.
 • Để cải tiến dịch vụ hiện tại của https://vuadonggoi.vn/.
 • Vua Đóng Gói sẽ không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào, trừ các trường hợp có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: tòa án, cơ quan công an, viện kiểm sát, điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ phía khách hàng. Trong thời gian lưu trữ, mọi thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website: https://vuadonggoi.vn/.

Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị website https://vuadonggoi.vn/. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản lý Vua Đóng Gói xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Khách hàng có thể gửi khiếu nại qua:

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên https://vuadonggoi.vn/ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vua Đóng Gói. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép từ phía khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vua Đóng Gói sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Ban quản lý Vua Đóng Gói yêu cầu các cá nhân khi đăng ký nhận hỗ trợ tư vấn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, số điện thoại …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 • Ban quản lý https://vuadonggoi.vn/ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó, nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.